GODIŠNJI SPORTSKI LJEKARSKI PREGLED

Obavještavamo vas da će se redovni godišnji ljekarski pregled kao i predhodnih godina održati u Zavodu za sportsku medicinu Kantona Sarajevo ( Adresa: Patriotske lige 36 ) u slijedećim terminima :

05.12.2019. U 9:00 , 11:00 i u 12:00 h                                    

 06.12.2019. U 8:00, 9:00 i u 11:00

OBAVEZNE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE,UPLATNICE(sa uplatnicom doći na pregled) I UPITNICI ZA DJECU KOJA PRVI PUT DOLAZE KOD NAS. CIJENE LJEKARSKIH UVJERENJA SU 2004. I STARIJI 20,00KM,A 2005. I MLAĐI 10,00KM.

Ukoliko se neki od clanova ne nalazi na spisko za ljekarski pregled ,treba ga obaviti u bilo kojem od navedenih termina i bit će dodan na spisak.