Zbog smanjenog broja plivača takmičenje će se održati u dvije grupe i to:2009. i mlađi u terminu od 9.00 ( dolazak na bazen 8.00 -moći će se ući i prije) kategorije D,E sve 50 metarske discipline i 200 mješovito2008 i stariji u terminu od 12.00 ( dolazak na bazen od 11.00- neće se moći ući prije) kategorije A,B,C sve 100 metarske discipline i 200 mješovito

Novi termin odrzavanja plivackog mitinga Re-start je za ovaj vikend 24.10.2020.Do sutra 21.10.su otvorene prijave za one koji zele da nastupe na ovom takmicenju.

U prilogu se nalaze dokumenti potrebni za uspješnu organizaciju takmičenja :

  • šema kretanja po bazenu
  • obrazac za učesnike.

Pravila ponašanja
1.Dolazak takmičara po slijedećoj satnici:

  • 8.00 – 2009. godište i mlađi
  • 11.00- 2007-2008. godište
  • 13.45- 2006 i stariji 

2. Svi učesnici su dužni nositi maske tokom kompletnog trajanja takmičenja a za ovu odluku zaduženi su treneri svakog kluba individualno; 3. Svaki klub ima pravo na najviše tri pratioca ( treneri, delegat); 4. Svi učesnici prilikom ulaska na bazen moraju imati popunjen i potpisan obrazac iz priloga na koji će biti upisana temperatura i koji predaju osoblju na ulazu( bez pomenutog obrazca ulaz neće biti moguć); 5. Ulaz za takmičare koji su smješteni na tribini je na lijevim vratima dok je ulaz za takmičare koji su smješteni na tarasi ulaz na desnim vratima bazena ( na svakim vratima će biti spisak klubova koji su smješteni u jednom od ova dva prostora te će pored imena kluba biti naznačena pruga u kojoj je istom dozvoljen raspliv); 6. Ulaz neće biti moguć za roditelje i druge posjetioce); 7. Ulaz sa sudije i tehničko osoblje je na lijevim ulaznim vratima; 8. Svi učesnici su dužni pratiti linije kretanja naznačene u šemi iz priloga; 9. Svečanog defilea neće biti; 10. Nagrade i priznanja će treneri moći podići za zapisničkim stolim nakon svakog završenog dijela.

SAV VAŽEĆA EPIDEMIOLIŠKA PRAVILA OBJAVLJENA NA WEB PORTALU OLIMPIJSKOG BAZENA OTOKA ĆE SE STROGO POŠTOVATI I SVAKO ODSTUPANJE OD ISTIH POVLAČI MJERU DISKAVIFIKACIJE SA TAKMIČENJA.

ONLINE LINK REZULTATI-LINK