XX. Međunarodni plivački miting “Sarajevo s ljubavlju 2023” 01.-02.04.2023

Plivački klub “Bosna”, Sarajevo, povodom 6. aprila, Dana grada Sarajeva, srdačno Vas poziva na XX. Međunarodni plivački miting “Sarajevo s ljubavlju 2023”
DATUM I OKUPLJANJE : u subotu i nedjelju, 1. i 2. aprila 2023. godine na Olimpijskom bazenu Otoka, Sarajevo.Okupljanje u 08:15h (trener Goran)
BAZEN: Olimpijski bazen “Otoka” – Sarajevo, 50m, 8 traka , temperatura vode 26,5 o C,
VAŽNO: PRIJAVE DO UTORKA 28.03.2023 ,UPLATA STARTNINA NAJKASNIJE DO PETKA, PROPOZICIJE TAKMIČENJA-LINK , REZULTATI ONLINE-LINK


PRAVILA TAKMIČENJA: odvija se po Pravilima FINA-e, a u skladu sa pravilima PS BiH i Prijedlozi ovog konkursa. Takmičari će biti razvrstani u grupe od 8 plivača, prema vrijednostima uredno prijavljenih rezultata, koji moraju biti iz 50m bazena i plivati ​​u posljednjih 12 mjeseci, sa nosiocima grupa prema FINA SW 3.1.2 i dalje, TIP TAKMIČENJE: Takmičenje se održava u
4 dijela,
GRUPE:Najbolja grupa nastupa posljednja u kvalifikacijama. Organizator zadržava pravo da, prema broju prijavljenih takmičara, u jutarnjim kvalifikacijama prve plivaju tri najbolje grupe svake discipline
PRAVILO NASTUPA: Takmičenje je individualno . Jedan takmičar ima pravo nastupa u neograničenom broju disciplina po dijelu takmičenja. Plivanje se obavlja po kvalifikaciono-završnom sistemu. Discipline 800m i 1500m slobodno plivaju se kao finale, brža grupa pliva u večernjem dijelu programa (ograničen broj prijava, primaju se prijave 16 najboljih plivača, 2 pune grupe). Popodne se plivaju A i B finale. A finale je otvoreno, B finale je za kategoriju B i mlađe,
NAGRADE:

  • Troje prvoplasiranih takmičara u svim disciplinama i kategorijama dobijaju medalje. Za kategoriju E i D medalje se dodjeljuju u jutarnjem dijelu programa nakon svake završene discipline. Za kategorije C, B i A medalje se dijele u popodnevnim satima, po kategorijama,
  • Najuspješniji takmičari u muško-ženskim kategorijama (najveći zbroj bodova prema tabeli FINA 2023 u četiri discipline) nagrađuju se peharom i robnom nagradom koju obezbjeđuje sponzor,
  • Najvredniji rezultat u muško-ženskoj konkurenciji (zbir 2 najbolja rezultata iz dvije discipline) nagrađuje se posebnom novčanom nagradom (prema tabelama FINA 2023). U slučaju istog broja bodova, nagrada se dodjeljuje takmičaru sa više bodova iz 1 discipline,

STARTNINA: 7 KM po startu platiti najkasnije do petka (na dan takmičenja i kasnije 8 KM)
ROK ZA PRIJAVU: Prijave utorka 28.03.2023
NAPOMENA: Organizator zadržava pravo izmene predloga do isteka roka za podnošenje prijava.