MPM”1. AQUAFIT CHALLENGER CUP 2023” 04.11.2023 SHARKSI skoro 40 medalja . DRŽAVNI REKORD 50m leđno SAMI BURAZEROVIĆ PEHAR za najuspjesnije takmičare u kategoriji – LAJLA IMAMOVI i SAMI BURAZEROVIĆ

OSVAJAČI MEDALJA:Sami burazerović 50m kraul 1.mjesto50m delfin 1.mjesto50m leđno 1.mjesto100m delfin 1.mjestoTajra Hrvačić100m kraul 3.mjesto50m leđno 1.mjesto100m leđno 1.mjestoLajla Imamović50m kraul 1.mjesto50m 100 1.mjesto200m kraul 1.mjesto50m prsno 1.mjestoDalia Jouara 100m kraul 3.mjestoIlma Jouara 50m kraul 3.mjestoAli Kovačević100m kraul 3.mjesto100m leđno 3.mjestoAbid Kozić200m kraul 1.mjesto50m delfin 2.mjesto100m leđno 1.mjesto400m kraul 2.mjesto100m delfin 3.mjesto200m delfin 2.mjesto50m leđno 2.mjestoEnsar Suljovič 400m kraul 2.mjesto100m leđno 3.mjesto50m leđno 3.mjesto200m delfin 1.mjesto100m prsno 2.mjestoIvor Udovičić50m delfin 3.mjesto100m delfin 3.mjestoSara Varnica 25m prsno 2.mjestoAbdulhadi Velagić 100m prsno 3.mjestoStefan Vrtikapa 400m kraul 1.mjesto200m delfin 2.mjesto100m prsno 2.mjesto50m kraul 3.mjestoRejan Zonić 50m leđno 3.mjesto