PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
 07:30h

09:00h

 07:30h

09:00h

 07:30h  07:30h

07:30h

07:30h
15:00h 15:00h 15:00h 15:00h 15:00h 15:00h 15:00h
 19:30h 18:30h

19:30h

18:30h  18:30h

19:30h

18:30h