LJEKARSKI PREGLED 20 i 21.10.1021

Obavezno doci sa uplatnicom za ljekarski.Cijena 2006 godiste i stariji 20 KM a mlađi plačaju 10 KM na racun zavoda.Sve info o uplati imate u linku ispod. http://sportskamedicina.com.ba/?p=54 Termini ljekarskih pregleda su : 20.10.2021 07:30h 1)Suljević Ensar,2)Suljević Nedžma,3)Hečimović Uma,4)Hečimović Mediha,5)Jašarević Hena 8:00h 1)Đonko Amina,2)Đonko Nejra,3)Dumanjić Imad,4)Jouara Ilma,5)Jouara Dalia 8:30h 1)Hrvačić Tajra2)Hot Una,3)Teftedarija Norodin,4)Pribinja Elmin,5)Udovičić Ivor 9:00h 1)Eminagić Bilal,2)Eminagić Tarik,3)Hadžigrahić Hana,4)Hasakovic Ahmed,5)Kunić Orhan 9:30h 1) Cano Vedad,2) Gusic Tarik,3)Campara Tarik,4) Campara Ajla,5)Kozić Abid 10:00h 1)Haskovic Ilma,2)Hadžić Zara,3)Bavcic Haris,4)Sucur Ana ,5)Mladen Borna 11:00h 1)Đidić Alina,2)Konjicija Mia,3)Kurbegović Naida,4)Rašidović Alni,5)Rašidović Alina 11:30h 1)Begić Malik,2)Ćorić Ajdin,3)Đulbić Mak,4)Hasković Arfan5)Đulbić Ajdin 12:00h 1)Zornija Ines,2)Bakić Vuk,3)Kosorić Matea,4) Bojačić Nina,5)Hadžibegić Amra 12:30h 1)Burazerović Sami,2)Buljubašić Ekrem3) Kovačević Ali,4)Salihbegović Ema,5)Oković Ella

21.10.2021 7:30h 1)Jamaković Mona,2)Hadžumusić Kiran,3)Hadžimusić Tmur,4)Hadžimesić Rian,5) Kapadžić Emil 8:00h 1)Knežević Borna,2)Zuko Tarik,3)Zuko Đan,4)Turković Nidal,5)Šipka Edi  8:30h 1)Pejkovic Hana,2) Pejkovic Hena,3)Kačapor Iman,4)Kačapur Dalal,5) Kačapur Dalia 9:00h 1)Grierson Lara,3)Grierson Kelly,3)Pejkušić Rijad,4)Pejkušić Rejana,5) Turulja Rijad 9:30h 1) Omeragić Amna 2) Ibrahimpašić Edi ,3)Julević Asja,4)Baručija Lajla,5)Julević Affan 10:00h 1) Terzić Adnan, 2)Trapara Andrija,3)Bektić Noa,4)Dundžerović Odisej,5)Dedović Hamza Obavezne zdravstvene knjižice, covid upitnici, upitnik za prvi put ukoliko neko nikad nije na pregledima , maske obavezne. Ukoliko neko od članova nije na spisku ,a želi obaviti ljekrski pregled javiti se treneru Mirzi na mob 061/231-761